บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด (GIE) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ที่ให้บริการ ด้วยมาตรฐาน คุณภาพสูงระดับสากล ในด้านวิศวกรรมโยธา และการก่อสร้าง อันประกอบด้วย การออกแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การวางผังโรงงาน, การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ BOQ และ TOR เพื่อการประมูลงานก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษา และรับเหมางานก่อสร้างทุกชนิดให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมีทีมงานวิศวกรโยธา และทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องมือการก่อสร้างที่ทันสมัย

 

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม

http://www.gie-engineering.com